Kako da osigurate komunikaciju?

20. Sep 2021.

Kako da osigurate komunikaciju?

#
Foto: pixabay.com

Ovo upustvo je namenjeno svim zaposlenima, a posebno onima koji komuniciraju sa sindikalnim organizatorima. Kompanije imaju mogućnost da prate našu komunikaciju. Zato je važno da naučimo da komuniciramo bezbedno. 

 

Siguran prvi kontakt:

Kada zaposleni u firmi želi da ostvari kontakt sa drugom osobom izvan firme, ali tako da o tome ne sazna firma za koju radi, tj. da komunikacija bude tajna potrebno je dobro sagledati situaciju u kojoj se nalazi i analizirati moguće opcije.

  1. Ukoliko imate svoj računar
  1. Ukoliko nemate svoj računar (koristite firmin i radite od kuće sa istim)

Rešenje #1 (lako): Pokretanje drugog sistema sa USB-a na firminom računaru/laptopu. Ovo je odlično rešenje ukoliko je moguće. Zavisno od sistema, tj. da li je BIOS zaključan i samo administrator ima šifru, a podešen je da ne učitava operativni sistem sa drugih uređaja osim diska u računaru/laptopu.

Rešenje #2 (srednje teško): Zamenite disk. Ukoliko ne možete da učitate sistem sa USB-a tokom paljenja računara, možda možete da izvadite disk iz računara i stavite drugi na koji ste prethodno instalirali neki sistem. U nekim situacijama je ovo moguće jer UEFI/BIOS ne prepoznaju diskove već uređaje, tj. može biti zabranjeno učitavnje USB ili CD ili DVD ili sa mreže ali će učitati disk koji god da je ubačen.

Rešenje #3: (teže) Virtuelna mašina. Zavisno od nivoa nadzora i preinstaliranog softvera (Ukoliko je npr. samo Antivirus i/ili VPN u upotrebi) sofver za virtuelizaciju se može pokazati dosta efikasno u očuvanju privatnosti. Jedan takav je VirtualBox ili VMWare. Ukoliko imate mogućnost instaliranja softvera na firminom računaru, upotrebom ovog softvera možete pokrenuti drugi virtuelni (O.S.) operativni sistem unutar postojećeg, i iz njega upotrebljavati softver po želji koji je teže za Administratore da prate jer unutar virtuelnog O.S. nema antivirusa, Aktivnog direktorijuma, domena, ili specijalizovanog softvera za nadgledanje. Ali i dalje sva komunikacija ide kroz glavni O.S. pa je sledeća mera zaštite komunikacije upotreba globalnog proxy-ja na virtuelnom O.S. ili potrošačkog VPN rešenja. Međutim ovo je samo u slučajevima da administratori nemaju vizuelni pristup vašem dekstopu u realnom vremenu. I dalje ovo može prouzrokovati sumnju kod administratora ukoliko prate mrežu pa vas mogu pitati ili odlučiti da sami detaljnije provere šta radite.

 

  1. Ukoliko nemate svoj računar (koristite firmin samo u firmi)

 

Sva komunikacija upotrebom kompanijskog sofvera tj. sa vaših poslovnih naloga se ne preporučuje. Microsoft Teams, Slack, email, Google Hangouts Chat i slični se nadziru od srane administracije ili prave logove kojima administratori mogu da pristupe retroaktivno.

 

 

 

Share